Biblioteka

Regulamin biblioteki szkolnej

drukuj
 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy szkoły. 
 2. Dni i godziny pracy biblioteki szkolnej są określane na początku roku szkolnego i podawane do wiadomości wszystkich zainteresowanych.
 3. Biblioteka szkolna udostępnia swoje zbiory zgodnie z organizacją roku szkolnego, wypożyczając je do domu (wypożyczalnia) lub udostępniając na miejscu (w czytelni).
 4. Warunkiem wypożyczenia książek na wakacje jest zwrócenie wszystkich materiałów z aktualnego roku szkolnego. Książki wypożyczone na czas wakacji czytelnik zobowiązany jest oddać do 15 września. 
 5. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoją kartę i nazwisko. Na prośbę bibliotekarza, uczeń zobowiązany jest do okazania legitymacji szkolnej.
 6. Wypożyczonych książek nie wolno przetrzymywać dłużej niż 1 miesiąc, czasopism nie dłużej niż 1 tydzień, pozycji z księgozbioru podręcznego 1 dzień.
 7. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć (np. dla uczniów, którzy nie oddają książek w terminie), bądź zwiększyć liczbę wypożyczeń (np. dla maturzystów, stałych czytelników, uczestniczących w konkursach), może też przedłużyć termin zwrotu.
 8. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczanych pozycji, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 9. Czytelnik obowiązany jest odkupić zagubioną bądź zniszczoną pozycję lub dostarczyć inną, wskazaną przez bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie wypożyczonej książki. W razie zgubienia czasopisma, zestawu wycinków prasowych lub materiałów ilustracyjnych czytelnik kupuje książkę wskazaną przez bibliotekarza.
 10. Na początku czerwca wszystkie materiały biblioteczne muszą być zwrócone do biblioteki.
 11. W przypadku odejścia ze szkoły w trakcie roku szkolnego, czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką i podpisać kartę obiegową.
 12. W bibliotece obowiązuje cisza.
 13. Każdy czytelnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki szkolnej i przestrzegać go.

  Nieodpowiednie zachowanie i niestosowanie się do przepisów regulaminu prowadzić będzie do ograniczenia uprawnień lub do czasowego pozbawienia użytkownika prawa korzystania z biblioteki.


  Zatwierdzono decyzją Rady Pedagogicznej
  z dn. 18. 01. 2017 r.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

22 sierpnia 2019

Imieniny:
Cezarego, Marii, Zygfryda