Dokumenty

Przeciwdziałamy wykluczeniu

drukuj

Przeciwdziałanie wykluczeniu to dbanie o to, by uczniowie się rozwijali, to pomaganie w odnajdywaniu się w szkolnych wymaganiach również uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przybywającym z zagranicy, mającym jakieś szczególne predyspozycje, problemy czy ograniczenia. W nowym stanie prawnym wszyscy nauczyciele staja się odpowiedzialni za jakość pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ważnym zadaniem jest pomoc uczniom mającym różne trudności, aby wszyscy bez względu na zdrowie, sprawność, trudne warunki środowiskowe, z jakich się wywodzą, mogli czuć się w szkole dobrze i bezpiecznie i mieli szansę osiągania postępów i rozwijania się. Obowiązkowe i we współpracy z rodzicami otaczanie szczególną troską wszystkich, którzy w czymś są inni i wymagają w szkole dodatkowego wsparcia.


MATERIAŁY

Jak kochać i wymagać. Poradnik dla rodziców. - stworzony w oparciu o program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców". Zawiera najważniejsze wskazania wychowawcze i podpowiedzi konkretnych zachowań rodziców i opiekunów, propozycje ćwiczeń i materiały do refleksji. W praktyczny sposób uczy właściwego komunikowania się z dzieckiem wzmacniającego więź emocjonalną, wyznaczania granic i wprowadzania zdrowych zasad dyscypliny, co zabezpiecza dziecko przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, w tym używaniem substancji psychoaktywnych.

Eurosieroctwo 2008

Migracje poakcesyjne z perspektywy ucznia

Wnioski z badania skutków emigracji rodziców dla nieletnich dzieci

Psychospołeczne uwarunkowania bezpieczeństwa w szkole


AKTY PRAWNE

  1.  Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526)
  2. Ustawa  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 Nr 127, poz. 721, z późn. zm)
  3. Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r. (Dz. U. z 19982 r.  nr 10, poz. 71)
  4. Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. (Dz.U. 1969 nr 25 poz. 187)

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

11 kwietnia 2021

Imieniny:
Filipa, Izoldy, Leona