Dokumenty

Przeciwdziałamy wykluczeniu

drukuj

Przeciwdziałanie wykluczeniu to dbanie o to, by uczniowie się rozwijali, to pomaganie w odnajdywaniu się w szkolnych wymaganiach również uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przybywającym z zagranicy, mającym jakieś szczególne predyspozycje, problemy czy ograniczenia. W nowym stanie prawnym wszyscy nauczyciele staja się odpowiedzialni za jakość pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ważnym zadaniem jest pomoc uczniom mającym różne trudności, aby wszyscy bez względu na zdrowie, sprawność, trudne warunki środowiskowe, z jakich się wywodzą, mogli czuć się w szkole dobrze i bezpiecznie i mieli szansę osiągania postępów i rozwijania się. Obowiązkowe i we współpracy z rodzicami otaczanie szczególną troską wszystkich, którzy w czymś są inni i wymagają w szkole dodatkowego wsparcia.


MATERIAŁY

Jak kochać i wymagać. Poradnik dla rodziców. - stworzony w oparciu o program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców". Zawiera najważniejsze wskazania wychowawcze i podpowiedzi konkretnych zachowań rodziców i opiekunów, propozycje ćwiczeń i materiały do refleksji. W praktyczny sposób uczy właściwego komunikowania się z dzieckiem wzmacniającego więź emocjonalną, wyznaczania granic i wprowadzania zdrowych zasad dyscypliny, co zabezpiecza dziecko przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, w tym używaniem substancji psychoaktywnych.

Eurosieroctwo 2008

Migracje poakcesyjne z perspektywy ucznia

Wnioski z badania skutków emigracji rodziców dla nieletnich dzieci

Psychospołeczne uwarunkowania bezpieczeństwa w szkole


AKTY PRAWNE

  1.  Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526)
  2. Ustawa  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 Nr 127, poz. 721, z późn. zm)
  3. Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r. (Dz. U. z 19982 r.  nr 10, poz. 71)
  4. Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. (Dz.U. 1969 nr 25 poz. 187)

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1 kwietnia 2018

Wielkanoc
Wielkanoc
Wielkanoc

2 kwietnia 2018

Poniedziałek Wielkanocny

9 kwietnia 2018

Wielkanoc wyznawców Prawosławia
dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

18 kwietnia 2018

Egzamin gimnazjalny
dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

19 kwietnia 2018

Egzamin gimnazjalny
dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

20 kwietnia 2018

Egzamin gimnazjalny
dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

25 kwietnia 2018

Imieniny:
Jarosława, Marka, Wiki