Lewa strona

Warto zobaczyć

XII Konkurs Recytacji Prozy

drukuj

18 lutego 2017 r. odbędzie się w naszej szkole XII Edycja Konkursu Recytacji Prozy. Ideą przedsięwzięcia jest uwrażliwianie młodzieży na przesłanie kulturowe i etyczne dzieł literackich oraz zachęcenie do ich czytania i zgłębiania sensów. Mottem tegorocznych zmagań uczyniliśmy słowa Johna Steinbecka „Młodsze pokolenie jest filarem, starsze - przęsłem".

         Termin nadsyłania zgłoszeń (w formie papierowej i elektronicznej) upływa 16 lutego 2017 r.

Liczymy na Państwa obecność.

Zespół nauczycieli języka polskiego ZSOMS w Białymstoku

Pliki do pobrania:

CELE:

  • -  uwrażliwianie młodzieży na przesłanie kulturowe i etyczne dzieł literackich;
  • -  prezentowanie artystycznych walorów języka polskiego;
  • -  kształcenie umiejętności recytacji tekstu prozatorskiego;
  • -  popularyzacja tekstów literackich;
  • -  pobudzenie kreatywności młodzieży poszukującej własnej tożsamości;
  • -  wspieranie rozwoju osobowego uczniów.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

-  konkurs adresowany jest do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych,  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;

-  warunkiem uczestnictwa jest przesłanie przez opiekuna wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres szkoły;

-  udział w konkursie biorą uczniowie wyłonieni we wcześniejszych eliminacjach wewnątrzszkolnych (maksymalnie trzy osoby);

-  termin nadsyłania formularzy upływa 16. 02. 2017 r.;

-  zgłoszenia z dopiskiem „KONKURS” prosimy przesyłać na adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

ul. M. Konopnickiej 3          15-215 Białystok

 lub na adres e-mail:    uluckiewicz@wp.pl

ZASADY KONKURSU:

-  indywidualna prezentacja tekstu (maksymalnie 5 minut);

-  tekst powinien być wygłoszony z pamięci i nawiązywać do motta.

REGULAMIN KONKURSU:

Konkurs Recytacji Prozy przewidziany jest w dwóch etapach: szkolny – przeprowadzany wewnątrz placówki typującej uczestników do zmagań międzyszkolnych, niezależny od działań Komisji Konkursowej,  oraz międzyszkolny – nadzorowany przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora ZSOMS w Białymstoku. Finał konkursu odbędzie się w dniu 18. 02. 2017 r. o godz. 9:00 (uczniowie szkół podstawowych), ok. 9.45 – uczniowie gimnazjów i ok. 11.00 uczestnicy ze szkół ponadgimnazjalnych w budynku ZSOMS przy ul. Konopnickiej 3. Wystąpienia uczniów będą oceniane przez Komisję Konkursową w trzech kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialna będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. Od podjętych przez Komisję Konkursową decyzji dotyczących przyznania miejsc, punktów i nagród nie można się odwołać. Z posiedzenia Komisji zostanie sporządzony protokół.

NAGRODY:

Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymają cenne nagrody.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30

1 listopada 2017

Wszystkich Świętych

2 listopada 2017

Dzień zaduszny
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

11 listopada 2017

Narodowe Święto Niepodległości

29 listopada 2017

Andrzejki

24 listopada 2017

Imieniny:
Emmy, Flory, Romana