Organizacja

Jubileusz 50-lecia

drukuj

10 października 2009 roku uroczyście obchodziliśmy 50 – lecie istnienia naszej szkoły połączone z wręczeniem sztandaru ZSOMS im. Marii Konopnickiej.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele duchowieństwa – Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Arcybiskup Edward Ozorowski – Metropolita Białostocki, w imieniu Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Jakuba Ordynariusza Diecezji Białostocko – Gdańskiej ksiądz Marek Ławreszuk, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP Henryk Żukowski oraz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Ojca Pio Andrzej Kołpak. Urząd Miasta reprezentowali - pan Krzysztof Karpieszuk – Sekretarz Miasta oraz pani Lucja Orzechowska – zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu; Kuratorium Oświaty i Wychowania reprezentował Kurator Jerzy Kiszkiel oraz pan wizytator Krzysztof Ostrowski.

Władze sportowe reprezentowali: pan Kazimierz Kowalczyk – Prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego w Warszawie, pan Andrzej Stańczak – Sekretarz Generalny PZŁS, pan Janusz Bielawski – Wiceprezes PZŁS, pan Leszek Lewoc – Prezes Podlaskiej Federacji Sportu oraz pan Piotr Chmielewski -Wiceprzewodniczący Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego.

Na obchody licznie przybyli obecni oraz byli pracownicy SP 1, PG 8, i XIIILO, dla których uroczystość stała się okazją do spotkania i wspomnień. W uroczystościach uczestniczyli także przedstawiciele poszczególnych klas wszystkich typów szkół wchodzących w skład ZSOMS.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły nabożeństwa w cerkwi św. Mikołaja i Katedrze NMP. Podczas ceremonii nasz sztandar został poświęcony przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego i księdza Anatola Ławreszuka. Po nabożeństwach obchody przeniosły się do Filharmonii i Opery Podlaskiej. Na wstępie dyrektor A.Śledziewski przywitał wszystkich gości, po czym zaproszeni zapoznali się z prezentacją na temat dziejów i czasów współczesnych szkoły oraz filmem pokazującym, jak w naszej placówce rodziła się wiodąca dyscyplina sportu – short – track. Po prezentacji nastąpiło uroczyste odczytanie Aktu Fundacji oraz symboliczne wbicie gwoździ w drzewiec sztandaru przez fundatorów. Następnie przedstawiciele rodziców przekazali sztandar społeczności szkolnej. Po tej ceremonii odbyło się ślubowanie przedstawicieli rodziców, nauczycieli i uczniów na sztandar szkoły.

Podczas części artystycznej na akordeonie zagrał uczeń naszej szkoły – Patryk Sztabiński – laureat wielu konkursów krajowych i zagranicznych. Uczennice liceum przybliżyły nam sylwetkę oraz wiersze naszej patronki – Marii Konopnickiej, zespół uczniów SP 1 odtańczył trojaka, a uczennica klasy IIB Julia Dmochowska zaprezentowała wiersz pt. „Sposób na laleczkę”. Publiczność serdecznie i ciepło przyjęła występy dzieci i młodzieży.
Oficjalne obchody zakończył już mniej oficjalny bankiet, który stał się okazją do spotkań, wspomnień i refleksji. W tym dniu budynek naszej szkoły odwiedziło wielu naszych absolwentów i byłych pracowników.
Od 10 października 2009 roku sztandar ZSOMS stał się dla nas symbolem najwyższych wartości, godności i honoru oraz pamięci o naszej historii i tradycji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom, uczniom, rodzicom i przyjaciołom szkoły, którzy przyczynili się do ufundowania Sztandaru.

NASI SPONSORZY:

 • NSZZ „Solidarność” Region Podlaski
 • Regionalna Sekcja Oświaty
 • NSZZ „Solidarność” Białystok
 • Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
 • PPUH „Rodex” sp. z o.o. Białystok
 • PZU Inspektorat Białystok
 • MPEC Białystok
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza
 • „ASTWA” Białystok
 • PPH „Bielawiec i Synowie” Knyszyn
 • Przedsiębiorstwo Handlowe „Euromix”
 • Zakład Produkcji Spożywczej „Betex” Knyszyn
 • ASTON
 • ELMIR Meble

PATRONI:

 • Prezydent Miasta Białegostoku
 • Marszałek Województwa Podlaskiego
 • Wojewoda Podlaski
 • Prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

21 stycznia 2020

Imieniny:
Agnieszki, Jarosława, Nory