Prawa strona

Terminarz rekrutacji do XIII LO

drukuj

TERMINARZ REKRUTACJI DO XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BIAŁYMSTOKU

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do XIII LO wraz z dokumentami /klasa short-track/

od 17 maja 2021 r. 31 maja 2021 r. do godz. 15.00

2.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do XIII LO wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) oraz dwóch zdjęć podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata

od 17 maja 2021 r do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do XIII LO o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godziny 15.00

 

 

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, terminu przeprowadzenia prób sprawności fizycznej

do 14 lipca 2021 r.

5.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

Od 1 czerwca 2021 r. do 14 czerwca 2021 r.

II termin do 8 lipca 2021 r.

6.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

I termin  do 17 czerwca 2021 r.

II termin do 9 lipca 2021 r.

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do XIII LO i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 14 lipca 2021 r.

8.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do XIII LO i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

do 21 lipca 2021 r.

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22 lipca 2021 r.

10.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00

11.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00

12.

Poinformowanie przez Dyrektora XIII LO Podlaskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

2 sierpnia 2021 r.

13.

Opublikowanie przez Podlaskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 3 sierpnia 2021 r.

14.

Wystąpienie do komisji o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 sierpnia 2021 r

15.

Sporządzenie przez komisję uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

16.

Wniesienie do Dyrektora XIII LO odwołania od rozstrzygnięcia komisji.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

17.

Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

 

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie XIII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, ul.M.Konopnickiej 3  w godzinach 8.00 – 15.30.

Postępowanie uzupełniające w przypadku wolnych miejsc w szkole (rekrutacja uzupełniająca)

 

1.

Składanie wniosku przez kandydata o przyjęcie do szkoły oraz dwóch zdjęć podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata. Dotyczy wszystkich oddziałów w przypadku wolnych miejsc.

od 3 sierpnia 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

13 sierpnia 2021 r. (piątek)

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

16 sierpnia 2021 r. (poniedziałek)

4.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

23 sierpnia 2021 r. (poniedziałek)

 

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

11 kwietnia 2021

Imieniny:
Filipa, Izoldy, Leona