Uczniowie Rodzice

Obiady w naszej szkole

drukuj

Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania ze stołówki w roku szkolnym 2018/2019.

Obiady /zupa, drugie danie, kompot, owoc/ są wydawane od 5 września 2018 r. w stołówce szkolnej na dwóch 20 - minutowych przerwach obiadowych (11.45 – 12.05 i 12.50 – 13.10).

Warunkiem korzystania z obiadów szkolnych jest pisemna umowa na świadczenie usługi, wypełniona i podpisana przez Rodzica lub Opiekuna prawnego dziecka.

Umowę można pobrać ze strony internetowej Szkoły (plik poniżej) lub osobiście w księgowości Szkoły.

Opłaty należy wnieść do 10 - go dnia każdego miesiąca. Po tym okresie naliczane będą odsetki ustawowe.

UWAGA!!!

W przypadku rezygnacji z obiadów rodzic lub prawny opiekun zgłasza ten fakt w formie pisemnej do intendenta lub w sekretariacie szkoły  do 25 - go dnia bieżącego miesiąca, nie zgłoszenie rezygnacji wiąże się z obciążeniem poniesionych kosztów.

Rezygnacja z korzystania ze stołówki szkolnej jest do pobrania na stronie internetowej szkoły (plik poniżej) lub u intendenta w pokoju nr 1.

INFORMACJA O ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY w 2019 r.

MARZEC - 71, 40 zł

Przypominamy i bardzo prosimy o terminowe wpłaty za obiady tj. wpłata do 10 dnia każdego miesiąca

Wpłat za obiady należy dokonywać  na konto:

ZSOMS Białystok, ul. M. Konopnickiej 3

Bank Pekao S.A.

71 1240 1154 1111 0010 3576 8433

Wpłat dokonujemy do 10 - go dnia każdego miesiąca. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.

UWAGA - PILNE!!!

Rodziców uczniów opłacających obiady przelewem pocztowym bardzo prosimy o telefon do księgowości szkoły 857416122 celem uzyskania informacji o wysokości abonamentu wpłaty za obiady.

Wszystkie osoby wpłacające abonament obiadowy przelewem bankowym informujemy, że każdy zgłoszony odpis za niewykorzystany obiad zwracany jest bezpośrednio na rachunek rodzica, na koniec danego miesiąca.

INFORMACJA O ODPŁATNOŚCI NA FUNDUSZ STOŁÓWKOWY

Uwaga! uprzejmie prosimy NIE ŁĄCZYĆ  opłaty za obiady z opłatą na fundusz stołówkowy.

Wpłat na fundusz stołówkowy dokonujemy TYLKO w księgowości szkoły.

Opłatę należy uiścić jednorazowo: 

- za pół roku 10 zł lub za cały rok szkolny - 20 zł.

 

Pliki do pobrania:

umowa dla ucznia

umowa dla pracownika szkoły

rezygnacja z obiadów

oświadczenie o braku rachunku bankowego

regulamin stołówki szkolnej

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

22 sierpnia 2019

Imieniny:
Cezarego, Marii, Zygfryda