Uczniowie Rodzice

Warto zobaczyć

Obiady w naszej szkole

drukuj

Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania ze stołówki w roku szkolnym 2017/2018.

Obiady /zupa, drugie danie, kompot, owoc/ są wydawane od 6 września 2017 r. w stołówce szkolnej na dwóch 20 - minutowych przerwach obiadowych (11.45 – 12.05 i 12.50 – 13.10).

Warunkiem korzystania z obiadów szkolnych jest pisemna umowa na świadczenie usługi, wypełniona i podpisana przez Rodzica lub Opiekuna prawnego dziecka.

Umowę można pobrać ze strony internetowej Szkoły (plik poniżej) lub osobiście w księgowości Szkoły.

UWAGA!!!

W przypadku rezygnacji z obiadów rodzic lub prawny opiekun zgłasza ten fakt w formie pisemnej do intendenta lub w sekretariacie szkoły  do 25 - go dnia bieżącego miesiąca, nie zgłoszenie rezygnacji wiąże się z obciążeniem poniesionych kosztów.

Rezygnacja z korzystania ze stołówki szkolnej jest do pobrania na stronie internetowej szkoły (plik poniżej) lub u intendenta w pokoju nr 1.

INFORMACJA O ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY w 2017 r. /październik – grudzień/

październik            22  dni  żywieniowe                              =   74, 80 zł    

listopad                   20  dni  żywieniowych                             =   68, 00 zł

grudzień                  16   dni   żywieniowych                           =   54, 40 zł               

Wpłat za obiady należy dokonywać  na konto:

ZSOMS Białystok, ul. M. Konopnickiej 3

Bank Pekao S.A.

71 1240 1154 1111 0010 3576 8433

Wpłat dokonujemy do 10 - go dnia każdego miesiąca. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.

UWAGA - PILNE!!!

Rodziców uczniów opłacających obiady przelewem pocztowym bardzo prosimy o telefon do księgowości szkoły 857416122 celem uzyskania informacji o wysokości abonamentu wpłaty za obiady (należy pomniejszyć wpłatę o odpis za wycieczkę klasową).

Uczniowie klas sportowych short-track  tj. (VII a, II Ga, III Ga, I La, II La, III La) wyjeżdżający na zgrupowanie szkoleniowe do Krynicy w październiku, proszeni są o pomniejszenie kwoty wpłaty za obiady o dni, w których będą przebywać na obozie sportowym.

Pełny miesiąc październik to  22 dni żywieniowe x 3,40 zł  = 74,80  zł

                     minus obóz (10 dni żywieniowych)                34 ,00 zł

 do zapłaty (12 dni żywieniowych)                                      40,80 zł

 

Pliki do pobrania:

umowa dla ucznia

umowa dla pracownika szkoły

rezygnacja z obiadów

oświadczenie o braku rachunku bankowego

regulamin stołówki szkolnej

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30

1 listopada 2017

Wszystkich Świętych

2 listopada 2017

Dzień zaduszny
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

11 listopada 2017

Narodowe Święto Niepodległości

29 listopada 2017

Andrzejki

24 listopada 2017

Imieniny:
Emmy, Flory, Romana