Cele i założenia koła

drukuj

Celem Koła jest:

  1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe klubu UKS Kaliber i materialną pomoc rodziców i sympatyków Klubu, w zakresie szkolenia strzeleckiego z broni sportowej 5,6 mm bocznego zapłonu, broni pneumatycznej 4,5 mm, broni centralnego zapłonu oraz broni śrutowej,
  2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
  3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych przez: Polski Związek Strzelectwa Sportowego, Podlaski Związek Strzelectwa Sportowego, Kuratorium Oświaty i Ligę Obrony Kraju na terenie całego kraju,
  4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej                     i umysłowej,
  5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
  6. Organizowanie uczniom wszystkich klas z różnych typów szkół urozmaiconych form współzawodnictwa sportowego          w zakresie masowych strzelań sportowo-rekreacyjnych oraz przygotowanie zaawansowanych zawodników do startu         w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski Juniorów i Młodzieżowych Mistrzostwach Polski,
  7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
  8. Organizowanie działalności sportowej dla grupy osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych i możliwości rehabilitacji poprzez aktywny udział we współzawodnictwie sportowym.
UKSKALIBER

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
28
29
30

1 maja 2018

Międzynarodowe Święto Pracy

2 maja 2018

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 maja 2018

Święto Konstytucji 3 Maja

26 maja 2018

Dzień Matki

27 maja 2018

Zielone Świątki

31 maja 2018

Boże Ciało